Vydūnas

Vydunas

Vydūnas

Vilhelmas Storosta, 1868 – 1953.

Baigęs Ragainės mokytojų seminariją, iki 1912 metų dirbo pedagoginį darbą, mokytojavo Kintuose ir Tilžėje, bet dėl silpnos sveikatos (paveldėtos džiovos) buvo anksti išleistas į pensiją ir užsiėmė kūrybine veikla: leido knygas, žurnalus, skaitydavo viešas paskaitas žmonėms. Buvo gerai susipažinęs su įvairiomis mokslo sritimis, klausytojo teisėmis studijavo Halės, Leipcigo, Berlyno universitetuose.

Savo filosofiją grindė įvairių kitų žymių mąstytojų darbais, ypatingai kreipdamas dėmesį į idealizmą ir tobulesnio žmoniškumo paiešką.