Gruodžio 10 d. – dešimtoji tarptautinė gyvūnų teisių diena!

Ar tokie jau mes skirtingi?

Kviečiame visus gyvūnų teisių šalininkus jungtis ir skleisti žinią. Už laisvę ir gyvybę!

Sveikiname visus, kurie yra įsisąmoninę, kad be žmogaus pasaulyje yra ir kitų jaučiančių ir trokštančių gyventi būtybių.

Gruodžio 10 dieną uždekite žvakeles už milijardus kasmet nužudomų gyvūnų, papasakokite apie tai šeimai ir draugams, surenkite paskaitą arba kad ir mažytę akciją savo gyvenvietėje – perduokite šią žinią kuo didesniam skaičiui žmonių.

Minėjimas Kaune:

  • Gyvūnų teisių dienos minėjimas Kaune.
  • Gyvūnų teisių dienos minėjimas Kaune.
  • Gyvūnų teisių dienos minėjimas Kaune.
  • Gyvūnų teisių dienos minėjimas Kaune.

Ištrauka iš www.uncaged.co.uk/declarat.htm:

1948 m. gruodžio 10 dieną Jungtinės Tautos patvirtino Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Joje teigiama, kad į žmones negalima žiūrėti kaip į valstybės arba galingųjų įrankius, kad jie turi prigimtines teises į tokį gyvenimą, kokio nori patys, jei tik tai nepažeidžia kitų žmonių teisių. Ši deklaracija buvo humanizmo triumfo simbolis, atsiradęs po paties žiauriausio karo žmonijos istorijoje.

Nepaisant to, kad Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos įstatų įgyvendinimas tėra dalinis, 1948 metai žymi naujos eros pradžią žmonijos moralės ir retorikos istorijoje. Teisingumas, gailestis ir individo teisės įveikė diktatorių jėgą.

Gruodžio 10 dieną mes sveikiname tuos, kurių dėka idėja virto tikrove. Mes suvokiame, kokia atsakomybė ir iššūkis yra įveikti žmonių teisių pažeidimus visame pasaulyje, tačiau taip pat manome, kad didžiausia duoklė, kurią galime atiduoti 1948-ųjų idealizmui yra esamų idealų ribotumo įsisąmoninimas ir troškimas sukurti savo ateities moralę, lygiai taip pat, kaip to savo laiku siekė žmogaus teisų deklaracijos kūrėjai.

Mes tikime, kad ateityje 1948 metų idėjos bus ne tik įtvirtintos, sujungtos, bet ir gerokai praplėstos. Manome, kad atėjo laikas pripažinti moralinį imperatyvą, skatinantį į Deklaraciją įtraukti ir kitus gyvūnus. Žmonija jau seniai pripažįsta, kad gyvūnai nėra vien tik mūsų poreikių tenkinimo įrankiai, kad jų gebėjimas jausti skausmą ir malonumą, laimę ir sielvartą, turėtų skatinti mus keisti moralinį požiūrį į juos:

  • Yra pakankamai įrodymų, kad daugybė gyvūnų yra jaučiantys, todėl mes smerkiame sąmoningai jiems sukeliamas kančias bei jų natūralių poreikių nepaisymą
  • Mes nesutinkame, kad rūšių skirtumas pateisina išnaudojimą ir priespaudą vardan sporto, mokslo, maisto, pelno ar kitų žmogaus negyvybinių poreikių
  • Mes tikime, kad visi gyvūnai yra giminingi ir visos jaučiančios būtybės turi teisę į laisvę ir gyvybę
  • Mes reikalaujame, kad šios teisės būtų ginamos