Sustabdykime vivisekciją

Kviečiame palaikyti iniciatyvą STOP VIVISECTION, kuria siekiama visos Europos Sąjungos mastu sustabdyti bandymus su gyvūnais ir paskatinti Europos Komisiją priimti naujus teisės aktus, skatinančius vystyti gyvūnų nenaudojančius tyrimų metodus. Ši iniciatyva yra paremta nuo 2012 m. balandžio mėnesio galiojančia tvarka, leidžiančia Europos Komisijos svarstymui pateikti klausimus, kuriems pritaria bent 1 milijonas ES piliečių.

ES teisės aktai teigia, kad rūpestis gyvūnų gerove yra vienas iš pamatinių sąjungos principų, kurio laikydamiesi neturėtume sukelti gyvūnams skausmo, kančių ar atimti jiems gyvybės. Kiekvienas iš mūsų turime siekti užtikrinti pamatines gyvūnų teises ir ieškoti būdų, kaip sumažinti gyvūnų išnaudojimą. Vivisekcija arba bandymai su gyvūnais yra viena iš sričių, kurioje pokyčiai itin būtini.

Šiuo metu gyvūnai yra naudojami įvairiais mokslo tikslais: su jais vykdomi medicinos tyrimai, išbandomas vaistų ar buityje naudojamų produktų poveikis, jie pasitelkiami kaip gyvi modeliai universitetuose. Nors tam tikrais atvejais tai atneša žmonijai naudą, mes turime įvertinti tokio elgesio su gyvūnais problemas ir atkreipti dėmesį į galimas alternatyvas.

Visi bandymai gyvūnams sukelia stresą, o dauguma - skausmą ir mirtį. Tyrimuose naudojamos pelės, triušiai, šunys, beždžionės ir kitų rūšių atstovai turi iškęsti užkrėtimus ligomis, cheminių medžiagų poveikius, operacijas ir kitokias procedūras. Tuo pat metu jie priversti visą savo gyvenimą praleisti sterilioje laboratorijos aplinkoje, negalėdami patenkinti daugumos savo poreikių.

Toks elgesys su gyvomis būtybėmis privalo būti pripažintas kaip neetiškas, o mokslo pažanga užtikrinama ieškant ir naudojant efektyvius, gyvūnų išnaudojimo nereikalaujančius metodus. To ir siekia iniciatyva STOP VIVISECTION – nutraukti vivisekciją ir skatinti skirti daugiau pastangų moksliškai pagrįstų tyrimo metodų, dėl kurių nereikėtų kentėti gyvūnams, vystymui.

Savo palaikymą galite išreikšti pasirašydami peticiją oficialiame europa.eu puslapyje. Daugiau informacijos angliškai arba kitomis kalbomis rasite puslapyje stopvivisection.eu.