Vydūnas, lietuvių mąstytojas

Vydūnas

Vydūnas

Vydūnas, lietuvių mąstytojas (trumpa biografija)

„Sako tūli, mėsą valgyti nesą sveika. Aš pats, pavyzdžiui, dabar apie 20 metų nevalgau mėsos. Iš mažų dienų susirgdavau mėsos pavalgęs. Ir todėl iš lengvo vis daugiau nuo jos atpratau. O jaučiuos gana sveikas, nors pasilikau kaip buvęs silpno kūno. Kiti sako, nesą žmoniška žudyti gyvulį, jeib jo lavoną būtų galima valgyti. O tam turiu ir pritarti. Ar iš tikrųjų ne baisus dalykas gyvulį žudyti, o jo mėsą valgyti? Ir visai nėra abejotina, kad žmonės, jausmingesniais pastodami, iš lengvo ir atsipratina vartoti mėsą. Kurie nevalgo mėsos, yra iš tikrųjų kiek daugiau iškilę žmonės. Bet atsiminkime: ne susilaikymas nuo mėsos valgymo padaro žmogų prakilnesnį, bet prakilnus žmogus iš prakilnumo atsižada mėsos.”
„Jaunimas“ (1912. – Kovo nr. – P. 16)

„Reikėtų, jeigu tik galima, vengti mėsos ir maitintis augmenimis ir jų vaisiais. Nors kiek pamąstydami numanysime, kad mėsos valgymas yra barbariškumas, nekultūra“
„Darbymetis” (1923. – Nr. 7. – P. 66)