Mahatma Ghandi, Indijos idėjinis vadas

Mahatma Ghandi

Mahatma Ghandi

Mahatma Ghandi, Indijos idėjinis vadas

Apie Tautos didybę ir dorovinę brandą galima spręsti iš to, kaip joje elgiamasi su gyvūnais.

Esu įsitikinęs, kad mėsos valgymas nėra mums būtinas, kad mes gyventume savo įprastą, normalų gyvenimą. Nesvarbu, kokioje gyvenimo stadijoje mes būtume, ir kokio klimato zonoje gyventume. Teisingiau būtu pasakyti, kad mėsa yra netgi netinkama mūsų biologinei rūšiai... Mano sąmonė man sako, kad ėriuko gyvenimas yra ne ką menkesnis už žmogaus. Paprasčiausiai neturiu teisės atimti gyvenimą iš ėriuko žmogaus kūno labui.

Dvasiškai tobulėdamas žmogus vieną dieną liausis žudęs panašias į save būtybes vardan fizinių poreikių patenkinimo.