Lev Tolstoy, rašytojas

Lev Tolstoy

Lev Tolstoy

Lev Tolstoy, rašytojas

Jei kažkas tikrai rimtai siekia gyventi gerą gyvenimą, pirmas dalykas, nuo kurio tas žmogus turėtų susilaikyti, būtų gyvulinės kilmės maisto vartojimas, nes šitoks gyvūnų išnaudojimas yra paprasčiausiai amoralus, kadangi jis apima įvykdymą tokio veiksmo, kuris yra priešingas doriems jausmams, t.y. žudymo.

Kaip mes galime tikėtis geresnio gyvenimo Žemėje, jei esame vaikščiojantys nužudytų gyvūnų kapinynai?

Žudydamas gyvulius maistui žmogus nepateisinamai užgniaužia savyje aukščiausią, dvasinį gebėjimą suprasti ir atjausti į save panašias gyvas būtybes. Šitaip paniekindamas savo paties jausmus, jis žiaurėja.

Žmogus gali būti sveikas ir nevalgydamas mėsos. Be to, mėsos valgymas reiškia dalyvavimą atimant gyvūnų gyvybes vien dėl savo apetito patenkinimo.