Išsakykite savo nuomonę apie ruonių medžioklę

Europarlamentarai sukilo prieš ruonių žudynes

Atsiliepdami į milijonų europiečių nepritarimą ruonių medžioklei, 2006 m. Europos Parlamento nariai priėmė rašytinį pareiškimą dėl iš ruonių pagamintų produktų draudimo Europos Sąjungoje. Jį pasirašė net 425 iš 732 Parlamento narių ir todėl pareiškimas tapo rezoliucija, kuria remdamasi Komisija privalėjo imtis veiksmų.

Rezoliucijoje buvo pateikti du politiniai argumentai: pirma, uždrausti prekiauti tam tikrais iš ruonių pagamintais produktais ES ir, antra, gerbti Arkties čiabuvių tradicijas bei kultūras. Atsižvelgdama į šiuos veiksnius Europos Komisija pasiūlė reglamentą Dėl prekybos produktais iš ruonių, dėl kurio kovo 2d. buvo balsuojama Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų teisių komitete. Komiteto narių dauguma didele balsų persvara ryžtingai pasisakė prieš ruonių žudymą. [plačiau: balsas.lt]

Po kelių savaičių įvyks pagrindinis balsavimas Europos parlamente ir įstatymas įsigalios tik tuo atveju, jeigu sulauks daugumos parlamentarų palaikymo. Kviečiame visus nepritariančius ruonių medžioklei parašyti laiškus parlamentarams ir paprašyti, jog jie prisidėtų prie žiauraus elgesio su gyvūnais sustabdymo. 

Laiško pavyzdį rasite:

https://docs.google.com/Doc?id=dw3s73r_2dtjc8mgs

Laišką europarlamentarams taip pat galite išsiųsti naudodamiesi HSUS puslapiu:

https://e-activist.com/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=105&ea.campaign.id=2662