Žmogaus teisės ir aplinkos etika

Šių metų lapkričio mėnesio pradžioje VDU svečiuosis prof. John-Stewart Gordon (Kiolno universitetas, Vokietija) ir lapkričio 2-4 dienomis ves seminarą „Žmogaus teisės ir aplinkos etika“.

Aplinkos etika yra viena aktualiausių ir labiausiai aptariamų filosofijos sričių pastaruosius 50 metų. Šio seminaro tikslas – pristatyti pagrindines aplinkos etikos temas per žmogaus teisių prizmę ir supažindinti visus besidominčius su pagrindiniais probleminiais klausimais.

Seminare bus paliečiama ir gyvūnų etikos tema, pristatomi su ja susiję Imanuelio Kanto, Peter Singer, Tom Regan ir kitų autorių darbai.

Daugiau informacijos galite rasti - filosofija.vdu.lt