PETA meškutis ragins Karalienę Elžbietą II-ąją atsisakyti karališkos sargybos kepurių siuvimo iš juodojo lokio kailio

Karalienės sargybinis..

Spalio 17 d., antradienį, 9 val. 50 min., prie Jungtinės Karalystės ambasados (Antakalnio g. 2, Vilnius) vienos garsiausių pasaulyje gyvūnų teisių gynimo organizacijų PETA („People for the Ethical Treatment of Animals“) meškutis bei iniciatyvinės grupės „Gerbk gyvūnų teises“ (GGT) nariai ragins Jos Didenybę karalienę Elžbietą II-ąją bei Jungtinės Karalystės gynybos ministeriją nutraukti karalienės sargybinių kepurių siuvimą iš Kanados juodųjų lokių kailio. Apie valandą truksianti taiki akcija yra nesankcionuota, tad joje dalyvaus iki 10 GGT aktyvistų (tokiam dalyvių skaičiui leidimo nereikia). PETA meškutis, sekiojantis karališkosios šeimos narius jų kelionių po pasaulį metu, keliaus paskui karalienę Elžbietą II-ąją ir į Latviją bei Estiją.

Juodasis lokys

Vienai kepurei pagaminti reikia paaukoti mažiausiai vieno lokio gyvybę. Šių kepurių siuvimas tiesiogiai neprisideda prie juodųjų lokių žudymo, tačiau pirkdama jų kailius Jungtinė Karalystė bent jau morališkai palaiko antigamtosaugišką Kanados vyriausybės veiklą. Viso pasaulio gamtosauginės organizacijos kasmet protestuoja prieš Kanados valdžią dėl itin intensyvios lokių, ruonių ir kitų gyvūnų medžioklės. Vien juodųjų lokių kasmet nužudoma dešimtys tūkstančių ir dėl to jų sparčiai mažėja. Išlikusi juodųjų lokių populiacija gyvena atkampiose miškingose vietovėse bei nacionaliniuose parkuose.

Juodasis lokys yra įtrauktas į CITES - Tarptautinės prekybos nykstančiomis faunos ir floros rūšimis konvenciją, kuri draudžia konvencijos saugomų rūšių ar iš jų pagamintų dirbinių importą į konvenciją pasirašiusias valstybes, tame tarpe ir į Jungtinę Karalystę. Taigi atsisakyti naudoti natūralų kailį minėtoms kepurėms įpareigoja ir tarptautiniai susitarimai.

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija ir karališkoji šeima turėtų atsižvelgti į etinius bei gamtosauginius motyvus ir naujų kepurių karališkajai sargybai nebesiūti iš lokio kailio, juolab, kad tam egzistuoja alternatyva - dirbtinis kailis, kuris išoriškai niekuo nesiskiria nuo tikrojo. Iniciatyvą naudoti dirbtinį kailį (Early Day Motion number 1756) parėmė 200 Jungtinės Karalystės parlamentarų.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėse: https://www.unbearablecruelty.com, https://peta.org.uk.

 

Akcijos atgarsiai: