Spalio 4 d. - Pasaulinė gyvūnijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena

Pasaulinė gyvūnijos diena

Jau penkti metai Lietuvoje ši diena minima kaip „Atjautos diena“.

Lietuvos gyvūnų globos draugija (LGGD) kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kasmet ragina Lietuvos visuomenę, kad šią dieną gyvuliai nebūtų skerdžiami, kraunami – transportuojami myriop, nemedžiojama, nežvejojama, neeksperimentuojama, prieglaudų gyvūnai neeutanazuojami (nebent medicinos ar veterinarijos gydytojas nusprendžia, kad tai būtina), suteikiama poilsio diena arkliams, cirko ir kitiems dirbantiems gyvūnams.

Šalyje vyks įvairūs renginiai šiai dienai paminėti.

Daugiau informacijos rasite Lietuvos gyvūnų globos draugijos svetainėje.