Popiežius Jonas Paulius II

Popiežius Jonas Paulius II

Popiežius
Jonas Paulius II

Popiežius Jonas Paulius II

Popiežius Jonas Paulius II skelbė: „gyvūnai taip pat turi sielą, žmonių pareiga mylėti bei būti solidariais su savo mažaisiais broliais“. Jis taip pat teigė, kad gyvūnai yra „Šventosios Dvasios kūrybos vaisius ir nusipelno pagarbos“ bei, kad jie „yra taip pat arti Dievo kaip ir žmogus“. Šventasis Tėvas priminė, jog visos gyvos būtybės egzistuoja iš Dievo „kvėpimo“. „Gyvūnai taip pat turi dieviškąją gyvenimo prigimtį, gyvybės savybę – sielą. Jie nėra žemesnė gyvybės rūšis, nors mėsos, odos pramonių atstovai bei kiti, kurie pelnosi išnaudodami gyvūnus, nori, kad mes manytumėme priešingai.“ Tapęs Popiežiumi, Jonas Paulius II nuvyko į Šventojo Pranciškaus gimtinę Asyžių ir ten kalbėjo apie šio šventojo meilę gyvūnams bei ragino sekti jo pavyzdžiu.